Veselá Veľká noc


 ???? Veselú Veľkú noc želá kolektív

Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou ??