Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024!

Krásne a pokojné chvíle v atmosfére Vianoc,

veľa radosti a pohody pri čítaní

a mnoho osobných a pracovných úspechov v novom roku 2024

za kolektív Hornozemplínskej knižnice

vo Vranove nad Topľou želá

Danka Molčanová