Vesmír – hviezdy – hviezdičky s vranovskou knižnicou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OZ Korálky a Prešovským samosprávnym krajom realizovali počas júlového týždňa 19. – 23. júla 2021 denný letný čitateľský tábor s tematikou Vesmír – hviezdy – hviezdičky.

Vranovská knižnica má už za sebou dva úspešné letné detské čitateľské tábory v knižnici z predošlých rokov: Indiánske leto s knihou a Piráti z Hornozemplínskej knižnice.

Tábor bol určený pre všetkých nadšených čitateľov a hvezdárov vo veku od 6 do 13 rokov. Cieľom tábora bola podpora čítania a snaha zvýšiť záujem o knihy, tentokrát s vesmírnou tematikou. S našimi detskými čitateľmi sme sa vydali za hranice našej atmosféry, objavili krásy a tajomstvá nekonečného vesmíru.

Kniha v tábore mala svoje pevné miesto. Naším zámerom v priebehu celého týždňa bolo zvýšenie záujmu detí o čítanie. Prostredníctvom kultúrnych, umeleckých a odborných aktivít sme chceli pripraviť deťom nezabudnuteľné zážitky plné tvorenia a kreatívnych aktivít, s využitím najrôznejších umeleckých techník a postupov pod vedením odborníkov. Malí astronómovia navštívili netradičné zaujímavé tematické miesta, pripravené boli  aj astronomické experimenty, vďaka ktorým si mohli prehĺbiť svoje doterajšie znalosti.

Detský letný čitateľský tábor v knižnici sme začali vesmírnym workshopom, na ktorom sme si vyfarbili vesmírne tričká a ilustrovali vesmírne telesá s výtvarníčkou Luciou Kanašovou.

Počas táborového týždňa do knižnice zavítal obľúbený slovenský spisovateľ Valentín Šefčík, ktorý prezradil nielen to, čo teraz píše pre deti, aké má prázdniny, ale aj to, ako vznikla vesmírna báseň Hviezda.

Prednáška o nekonečnom vesmíre s geografom Petrom Lojanom priblížila deťom základné informácie o planétach a vesmírnej sústave. Získané informácie a poznatky využili pri stavaní vesmírnej rakety.

Štvrtkový program bol venovaný vesmíru vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Náučná prednáška o slnečnej sústave zaujala všetky deti.

Naša cesta pokračovala do Astronomického observatória na Kolonickom sedle, kde sme si užili  správnu vesmírnu atmosféru. Pozorovali sme hviezdy, planéty, súhvezdia.

Počas detského letného čitateľského tábora sme odleteli do sveta fantázie, na inú planétu. Na ceste do planetária a observatória sme skúmali vesmírne symboly. O svoje pocity sa deti podelili v kruhu so svojimi novými kamarátmi. Všetky naše poznatky, pocity a emócie sme zachytávali a vyjadrovali mnohými výtvarnými spôsobmi, s použitím najrôznejších materiálov. Poďakovanie za možnosť realizovať čitateľský tábor pre deti patrí Prešovskému samosprávnemu kraju a Eductech, n.o. Vranov nad Topľou.

Za spoluprácu ďakujeme Vihorlatskej hvezdárni v Humennom, ktorá je tiež organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Spokojnosť detí a veľký záujem rodičov nás vedie k tomu, aby sme tábor realizovali aj v lete 2022. Tešíme sa na ďalší detský letný čitateľský tábor v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

                

 

 

 

 

 

Viac fotografií z celého týždňa nájdete na FB knižnice.

Loading