Vianočné prianie

Vianoce idú – sviatky pokoja.

Všetci už čakáme v blízkosti dvier,

kedy sa tajomne zvečera otvoria

a do duše zas príde pokoj, mier.

Do duše príde Ježiško.

Do duše, ktorá hľadá.

Boh je vždy nablízko

tomu, kto si žiada.