Vitaj, vitaj Mikuláš!

4. decembra navštívil svätý Mikuláš aj oddelenie pre deti a mládež.


Vzácna návšteva najprv zisťovala u pani učiteľky, či deti naozaj počúvali celý rok. Pred odovzdaním sladkej odmeny, svätý Mikuláš v doprovode svojho anjelika najprv deťom porozprávali ako sa oslavovali Vianoce v minulosti, čo je to advent a ako kedysi vyzeral štedrovečerný stôl. Deti zistili, že pri štedrovečernej hostine môže mať každá rodina odlišné zvyky. Jedno však naďalej zostáva rovnaké. Vianoce sú oslavou rodiny a lásky.

Po spoločnej fotografii sa rozlúčili a sľúbili si, že prídu aj o rok, ak všetky deti budú poslušné. Pani učiteľky taktiež neodišli naprázdno.