Vitamíny pre vzťah

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie Vitamíny pre vzťah v rámci Národného týždňa manželstva 2024 v pondelok 12. februára 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Národný týždeň manželstva sme slávnostne odštartovali v pondelok 12. februára 2024 o 10.00 h podujatím Vitamíny pre vzťah s lektormi Annou a Jánom Hoľkovými. Teen workshop o láske, vzťahoch, manželstve a porozumenia vlastnej duše pre stredné školy si prišli vypočuť študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Hodnotné slová týkajúce sa manželstva a jeho základných potrieb pre správne fungovanie vzťahu povzbudili nielen študentov OA, ale aj všetkých prítomných. Milovať znamená milovať, predovšetkým, seba samého. „Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“ Ján Pavol II.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.