Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže o najlepšiu komiksovú prácu sa blíži do finále

Milí komiksáci,

ďakujeme vám za kvalitné komiksové práce, ktorými ste sa zapojili do súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu v roku 2020, ktorú pravidelne organizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Čoskoro vám predstavíme víťazov ôsmeho ročníka súťaže. Kvalitu zaslaných prác posudzuje vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, jazykovedec a spisovateľ Peter Karpinský.

Termín realizácie podujatia zverejníme na našej webstránke www.kniznicavranov.sk

Veríme, že tento literárno-výtvarný druh umenia si nielen zachová svojich verných priaznivcov, ale aj rozšíri rady o ďalších nových nadšencov tak v tvorbe, ako i v čítaní komiksov.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.