Vyhodnotenie okresného kola v Šalianskom Maťkovi 2023

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou organizovala vo štvrtok 26. januára 2023 okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej a Multifunkčným centrom 4.0 a mestom Vranov nad Topľou. Sme veľmi radi, že 28. ročník tejto významnej a celoslovensky populárnej súťaže sme už mohli stráviť spoločne v priestoroch knižnice.

Do okresného kola, ktorému predchádzali školské kolá, sa zapojilo 31 súťažiacich z 14 škôl vranovského okresu: ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II., ZŠ Juh, ZŠ Bernolákova, CSŠ Vranov, ZŠ Tovarné, ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ Holčíkovce,  ZŠ Sačurov, ZŠ Nižný Hrušov, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Čierne nad Topľou a ZŠ Bystré. Tí boli rozdelení do 3 kategórií podľa veku.

Každú kategóriu hodnotila odborná porota v zložení:

 1. kategória (1. – 3. ročník) –Mgr. Lívia Godová, Mgr. Lenka Goroľová, Jana Loukotová
 2. kategória (4. – 5. ročník) – PhDr. Beáta Balintová, Bc. Roman Goroľ, Mgr. Viera Zálepová
 3. kategória (6. – 7. ročník) –Mgr. Martin Hajník, Mgr. Marianna Majzlíková, Mgr. Marianna Bačovčinová

Vranovský okres budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriach obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriach boli ocenení títo žiaci:

1.kategória:

 1. miesto: Boris Lipkoš (ZŠ Juh)
 2. miesto: Laura Koperová (ZŠ a MŠ Tovarné)
 3. miesto: Tamara Galíková (ZŠ Hanušovce nad Topľou)

2. kategória:

 1. miesto: Laura Baranová (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
 2. miesto: Lara Zubeková (ZŠ Sečovská Polianka)
 3. miesto: Adam Sabol (ZŠ Sedliská)

3.kategória:

 1. miesto: Peter Štec (ZŠ Bernolákova)
 2. miesto: Lenka Pšeničňáková (ZŠ Juh)
 3. miesto: Noemi Mitriková (ZŠ Sidl. II.)

Cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, a vytvoriť im možnosť uspieť v živote a v spoločnosti.

Za hudobný vstup ďakujeme Lenke Pavlovej, Lívia Vargová, Simone Kurucovej a Dominike Levstekovej pod vedením Ing. Michala Jenča z Folklórneho súboru Lipovec.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Pozrite si fotodokumentáciu z podujatia: