Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Zo života Rómov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sprístupnila Výstavu zo života Rómov, ktorá sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) v utorok 14. februára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou širokej verejnosti.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Výstava zo života Rómov je od 14. februára 2023 sprístupnená verejnosti v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou do 31. marca 2023. Príďte si pozrieť výtvarné práce detí zo spolupracujúcich centier projektu „Multifunkčné centrum 4.0“, ktoré symbolizujú svet očami detí zo života Rómov.

Výhercovia výtvarnej súťaže si prišli prevziať svoje ceny v Hornozemplínskej knižnici. Neskrývali nadšenie a radosť z výhry. Výhercom srdečne gratulujeme a želáme veľa tvorivých nápadov.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.