Výstava biblických artefaktov zo zbierky Michala Lapčáka – 5. deň

Sme veľmi radi, že sme mohli v priestoroch Hornozemplínskej knižnice privítať množstvo návštevníkov, ktorí si prišli prezrieť výstavu biblických artefaktov z unikátnej zbierky Michala Lapčáka. Dnes k nám prišli aj študenti z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou a Cirkevnej spojenej školy.