Výstava Kniha roka PSK 2022

Milí čitatelia a priaznivci knižnice,

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vám do 30. júna 2024 sprístupňuje v priestoroch knižnice expozíciu všetkých kníh, ktoré boli nominované a ocenené v regionálnej literárnej súťaži Kniha roka PSK 2022. Do súťaže postúpilo 76 publikácií. Slávnostné vyhlásenie súťaže za účasti predstaviteľov PSK a členov odborných porôt sa uskutočnilo v septembri 2023 v Prešove.

Cieľ

Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2022, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti.

VÝSLEDKY

HODNOTENIE ODBORNEJ POROTY

1) Beletria pre deti a mládež

Posúdila ich porota v zložení:

PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. – predsedníčka

Mgr. et. Mgr. Iveta Hurná – členka

Mgr. Dávid Dziak, PhD. – člen

***

1.miesto – Peter Karpinský: Lebka s dvoma zámkami

2.miesto – Silvia Kaščáková: Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky

3.miesto – Mária Fričová: Rozprávky z mlyna – Pripovidki z mlina

2) Beletria pre dospelých

Posúdila ich porota v zložení:

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. – predsedníčka

Mgr. Monika Naštická – členka

PhDr. Rastislav Puchala, PhD. – člen

***

1.miesto – Jana Bodnárová: Patchwork v bielej

2.miesto – Július Paňko: Prosím pekne

3.miesto – Elena Lacková: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou

3) Náučná literatúra

Posúdila ich porota v zložení:

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. – predseda

Doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. – členka

Mgr. Elena Vranovská – členka

***

1.miesto – Alžbeta Verešpejová:

Slovenská profesionálna činohra v Prešove (1943 – 1968)

2.miesto – Lýdia Budayová – Peter Buday – Peter Švorc (eds.): Oreszt Szabó

O uhorských Rusoch (Rusíni) v preklade a historickom komentári

3.miesto – Jozef Kušnír: Plaveč (Plaveč : Obec Plaveč)

4) Populárno-náučná literatúra

Posúdila ich porota v zložení:

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. – predseda

Doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. – členka

Mgr. Elena Vranovská – členka

***

1.miesto – Ján Michalko: Mengusovce. Historická kronika

2.miesto – Nora Baráthová a kol.: Osobnosti Kežmarku 20. storočia

3.miesto – Martin Lupčo a kol.: 100 rokov verejnej knižnice

vo Vranove nad Topľou (1854 – 1922 – 2022)

VÝSLEDKY

CENA VEREJNOSTI

1) Kategória: Beletria pre deti a mládež

Silvia Kaščáková: Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky (191 hlasov)

2) Kategória: Beletria pre dospelých

Andrea Rimová: 29. február (151 hlasov)

3) Kategória: Náučná literatúra

Michal Lipták, Jaroslav Sarna: Najväčší dvojloďový kostol na Spiši (158 hlasov)

4) Kategória: Populárno-náučná literatúra

Martin Lupčo a kol.: 100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou (1854 – 1922 – 2022), (159 hlasov)