Vytvárame kroniku rómskej rodiny

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila vzdelávanie Kronika rómskej rodiny, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Vzdelávanie sa uskutočnilo v utorok 28. marca 2023 o 14.00 h v Komunitnom centre Hencovce s lektorkou Timeou Nemčíkovou. Ako sa píše a tvorí rodinná kronika? Aké udalosti je potrebné zaznamenávať, aby sa uchovali a ostali v pamäti na dlhé roky. Správne citovanie údajov je dôležité, preto je potrebné dodržiavať prísne kroky k zostavovaniu kroniky. Pri skúmaní rodinnej histórie je veľmi dôležité, aby ste sledovali každú informáciu. To je dôležité nielen preto, aby ste mohli dokázať pravdivosť vašich zistení, je to tiež spôsob, ako sa k tomuto zdroju vrátiť počas budúceho pátrania. Ďakujeme pani Nemčíkovej za hodnotné informácie, ktoré pomôžu všetkým pri zostavovaní vlastných rodinných kroník.

Kronika rómskej rodiny zachytáva najdôležitejšie udalosti, tradície a rituály rodiny. Ide o výborný rodinný artikel, s ktorým sa dá pospomínať a pripomenúť si dôležité rodinné udalosti. Kronika rómskej rodiny môže byť príjemnou pripomienkou toho, čo rodina predstavuje, aká je jej dôležitá funkcia v živote a v celej spoločnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.