Webinár o knižnom systéme BIBLIB

Dňa 2.6.2021 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil webinár pod názvom BIBLIB v obecných knižniciach. Školenie viedol Mgr. Pavol Špáni, školiteľ a konzultant firmy SVOP, ktorá vytvorila KIS DAWINCI, KIS BIBLIB a webový portál na vyhľadávanie kníh INFOGATE. Infogate je databáza kníh, ktorá slúži čitateľskej verejnosti, v ktorej sa nachádza viac ako 1,5 milióna záznamov knižných titulov. Knihy je možné vypožičať si vo viac ako 30. knižniciach po celom Slovensku.
BIBLIB je online knižnično-informačný systém, určený pre správu obecných, školských, firemných knižníc alebo knižníc nadácií a spolkov. Obsahuje všetky základné funkcie nutné pre chod a správu knižnice a jeho obsluhu zvládne aj neprofesionálny knihovník.
Uvádzanie KIS BIBLIB sa realizuje v podmienkach samosprávy pod odbornou gesciou Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby pre knižnice vo vranovskom regióne.
V závere sa prítomní zhodli, že je veľkým prínosom zaviesť KIS BIBLIB do praxe vo svojich knižniciach a uľahčiť tak spracovanie dokumentov a evidenciu čitateľov.

Loading