Zdravá výživa a pohyb v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 24. februára 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Zdravie a zdravý životný štýl sa niesol na tému Zdravá výživa a pohyb s odborníčkou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, Mgr. Emíliou Onduškovou.

Zdravá výživa a pohyb sú v dnešnej dobe čoraz populárnejšou témou, ktorá rezonuje nielen v mládežníckych témach, ale aj u dospelých, či deťoch. Je potrebné sa zdravo stravovať a dodržiavať pitný režim, dokonca aj pravidelne športovať? Na tieto otázky dnes našli odpoveď u pani Mgr. Onduškovej žiaci CZŠ Hencovce, ktorí boli témou zanietení, a dokonca si aj zašportovali. Naučili sme sa aké potraviny zaradíme medzi zdravé a nezdravé, taktiež ktoré suroviny sú vhodné k jednotlivým chodom jedál počas dňa. Ďakujeme pani Onduškovej za jej odborné slová, ktoré si odnášame z Hornozemplínskej knižnice a za skvelý strečing, ktorý si deti môžu zacvičiť doma aj so svojimi rodičmi.