Zdravá výživa zábavne a poučne pre mamičky s deťmi

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  uskutočnila podujatie Piatky pre matky v piatok 12. mája 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Mamičky s deťmi a žiaci z Materskej školy Juh a Materskej školy Sídl. II sa zúčastnili cyklu Piatky pre matky 12. mája 2023 v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 prednášky na tému Zdravá výživa. Interaktívnymi hrami lektorky Mgr. Emílie Onduškovej z RÚVZ sa deti naučili ako správne dodržiavať hygienické návyky, triedenie zeleniny a ovocia a aké sú zdravé jedlá.