Zdravý životný štýl

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vás pozývajú na prednášku Zdravý životný štýl spojenú s meraním telesných a zdravotných hodnôt, a spôsobe zdravého stravovania. Tešíme sa na vás v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 31. marca 2023 o 10.00 hod.