Zvyky a tradície Veľkej noci na Hornom Zemplíne

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Zdravé dieťa a zdravá výživa, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

V utorok 26. marca 2024 o 09.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali etnografku Mgr. Zuzanu Andrejovú PhD, ktorá študentom Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou, priblížila zvyky a tradície Veľkej noci na Hornom Zemplíne. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie a podelili sa s nami o svoje zážitky z veľkonočných sviatkov.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku  www.norwaygrants.sk  alebo Facebook  Granty EHP a Nórska na Slovensku .#eeagrants

#norwaygrants