1. adventná nedeľa 2023

Čo sa robí, čo to vŕzga tak zavčas rána?
Pozrite len, otvára sa do Adventu brána.
Svätý Ondrej má kľúč od nej, víta Mikuláša.
Ten oznámi všetkým ľuďom, že sa blíži spása.
Zatvoria ju Adam s Evou, zazvonia na zvonec.
Na Štedrý deň poobede je Adventu koniec.
Dnes (3.12.2023) sme zasvietili prvú sviecu na adventnom venci. Adventné obdobie sa začína štyri nedele pred Vianocami. Už od starých čias to boli dni naplnené tichou radosťou. Pre kresťanov je to čas čakania a prípravy na narodenie Ježiša Krista. Toto čarovné obdobie Vám vie spríjemniť aj dobrá kniha z knižnice.