Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2023

11. ročník súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa uskutočnil 1. decembra 2023 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Odborný komiksový seminár viedol už tradične doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., v ktorom sa venoval Slovenskému komiksu a jeho histórii. Spisovateľ zároveň zhodnotil súťažné práce z roku 2023, vyzdvihol kreativitu a rôznorodosť prác a odmenil výhercov. Do súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa zapojilo 111 žiakov, 103 komiksových prác sa hodnotilo v dvoch kategóriách (I. kategória 9 – 12 rokov, II. kategória 13 – 18 rokov). V tejto celoslovenskej súťaži bolo zapojených spolu 7 škôl aj mimo vranovského regiónu: Spojená škola Zborov, Kysucká knižnica Čadca, Okresná knižnica Bardejov, ZŠ v Kračúnovciach, ZŠ Malcov, ZŠ Kamenica nad Cirochou a Cirkevná spojená škola Sečovce. Z vranovského regiónu sa zapojilo 5 škôl: ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II a Spojená škola Budovateľská. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, a veríme, že nasledujúci ročník prinesie nové techniky kreslenia a tvorby z dielne našich študentov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.

 

VÍŤAZI SÚŤAŽE  „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“ 2023

  1. Kategória

 

  1. miesto – Zuzana Višňovská – ZŠ sídlisko Juh
  2. miesto – Timea Bujková – ZŠ Sídlisko II
  3. miesto – Nina Nadzamová – ZŠ Bernolákova

Čestné uznanie

Magdaléna Štefanová – ZŠ Bernolákova

Eva Červáková – Okresná knižnica D. Gutgesela Bardejov

Klára Jakubčinová – ZŠ Bernolákova

Nikola Danková – ZŠ Lúčna

Zoja Zubková – ZŠ Sídlisko II

Dominika Dančová – ZŠ sídlisko Juh

Nela Mária Ihnátová – Vranov nad Topľou

Marika Labajová – Kysucká knižnica v Čadci

  1. Kategória

 

  1. miesto – Diana Dančová – ZŠ Juh
  2. miesto – Vanesa Danková – ZŠ Juh
  • Patrícia Chlupová – Lovce
  1. miesto – Denisa Havirová + Olívia Bakaľárová – ZŠ Kračúnovce

Čestné uznanie

Karina Ľuníková –  ZŠ Kračúnovce

Alexandra Kráľová – Kysucká knižnica v Čadci

Dominika Diľová – ZŠ Juh

Lenka Pšeničňaková – ZŠ Juh

Lucia Dzurovčínová – ZŠ Juh

Ema Pľutová – ZŠ Bernolákova