Prezentácia knihy Život s paletou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila prezentáciu knihy Život s paletou s regionálnym autorom a maliarom Slavom Čupilom. Maľby, literatúra a hudba (pod vedením Základnej umeleckej školy) boli neodmysliteľnou súčasťou besedy, ktoré boli príjemným doplnkom vítačky autorovej knižnej publikácie.