100 rokov vzniku Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

Ad multos annos, nestarnúca jubilantka!

100 rokov vzniku Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou

„Ani jeden okamih sa už nevráti, aby sme ho mohli nanovo prežiť. Môžeme len vysloviť ľútosť
nad tými okamihmi života, ktoré sme nechali uplynúť bez úžitku.“ (Paul Roth)
Významné výročia, či už životné, alebo spoločenské, nás vždy nabádajú k zamysleniu.
Hľadáme vhodné slová alebo prirovnania, aby sme čo najlepšie vyjadrili hodnotu a význam
danej chvíle, s ktorou je jubileum spojené. Rovnako ako to býva v živote človeka, tak to je i
pri oslavách inštitúcie. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou si 1. apríla 2022
pripomenie 100 rokov svojej existencie. Veľa alebo málo? Pre človeka určite veľa, pre
knižnicu dosť na to, aby mohla spomínať, bilancovať, plánovať a využila možnosť ako dať
o sebe vedieť.
Hoci o pár dní si vranovská knižnica pripomenie 100 rokov svojej existencie, ak by
sme išli ešte hlbšie do histórie, zistili by sme, že dejinný príbeh našej jubilantky začal písať
svoje prvé kapitoly už v polovici 19. storočia. Pravdivosť týchto slov potvrdzuje aj fakt z roku
1854, keď vzniklo vranovské kasíno, ktoré okrem zábavnej, čitateľskej a vzdelávacej funkcie
plnilo aj úlohu „národnostnú“. Pre „nestarnúcu jubilantku“ bol ďalším medzníkom rok 1890,
keď na pôde kasína začala fungovať ako prvá ľudová knižnica pre verejnosť. Keďže
prispievala k hungarizácii domáceho obyvateľstva, krátko po vzniku prvej Československej
republiky (1918 – 1938) bolo o jej osude rozhodnuté a v závere roka 1921 bol majetok kasína
a čitateľského spolku odpredaný na verejnej dražbe.
V duchu blížiacich sa osláv bol pre Hornozemplínsku knižnicu kľúčový prvý
knižničný zákon č. 430/1919 Sb. o verejných knižniciach obecných, prostredníctvom ktorého
vznikla matičná knižnica, ktorá do roku 1925 nahrádzala verejnú obecnú knižnicu. Pamätným
dňom otvorenia knižnice vranovských matičiarov sa tak stal 1. apríl 1922, ku ktorému sa
s nostalgiou vrátime aj v najbližších dňoch.
Napriek tomu, že sa v živote knižnice striedali obdobia lepšie s horšími, menili sa
zriaďovatelia i názvy, dôležité vždy bolo, že úroveň ponúkaných služieb knižnice neustále
rástla, pretože za jej napredovaním ustavične stáli ľudia, ktorí milujú knihy a ktorým vždy
záležalo na tom, aby bohatstvo v nich ukryté šírili a odovzdávali ďalším generáciám. Patrí im
za to úprimná vďaka. Poďakovanie patrí aj všetkým doterajším riaditeľkám a zamestnancom,
ktorí prekročili prah Hornozemplínskej knižnice a zanechali v jej živote nezmazateľnú stopu.
Prijmite teda pozvanie našej „nestarnúcej jubilantky“ na množstvo zaujímavých
podujatí, ktorými vás bude sprevádzať počas celého kalendárneho roka 2022. Už teraz sa teší
na vašu návštevu!

PhDr. Martin Lupčo, PhD.

100 rokov vzniku verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

100 rokov vzniku verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou

Kvíz k 100. výročiu knižnice

Loading