100. výročie narodenia Kristy Bendovej

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej, sme pre žiakov 1. stupňa pripravili edukačnú prednášku plnú zaujímavostí o živote a tvorbe slovenskej spisovateľky. Dnes, 20.01.2023 sa jej zúčastnili štvrtáci zo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou pod vedením pani učiteľky Lukčíkovej.
Zopakovali sme si spoločne básničku Spadla hruška zelená, predstavili sme si hlavnú postavu z knihy Osmijanko a všetky nové vedomosti sme si overili v kvíze. Návštevu v knižnici žiaci ukončili vypožičaním kníh od Kristy Bendovej a tak sme radi, že jej odkaz predávame ďalej. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.