Erasmus+: Čaro kreatívneho tvorenia

Erasmus+: Čaro kreatívneho tvorenia
Všeobecným cieľom programu Erasmus+ je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania.
Zamestnanci HK vo Vranove nad Topľou sa v rámci pokračujúceho projektu na schválenú akreditáciu zúčastnili kreatívneho workshopu, ktorý sa realizoval ako diseminačná aktivita na mobilitu v Poľskej republike.
Cieľom workshopu bolo nielen rozvíjať kreatívne schopnosti a zručnosti ale podporiť aj ich duševné zdravie, oddych a relaxáciu.
Zamestnanci si pod vedením odbornej lektorky Mgr. Grażyna Warzecha z Poľskej republiky vyskúšali viacero tvorivých techník. Workshop sa zameriaval na vzdelávanie dospelých v oblasti tradičných ručných techník a ľudového umeleckého remesla a jeho fúzie so súčasným moderným dizajnom. Lektorka ukázala svoje autorské metódy a postupy, ukázala krok po kroku ako sa čo navrhuje.
Nielen, že sa knihovníci niečo nové naučili, ale skvelo si oddýchli a nadobudli úžasný pocit z vlastnoručne vyrobeného diela.
Ďakujeme aj pani riaditeľke Monike Jackowicz-Nowak z knižnice Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna za predstavenie knižnice v Starom Saczu.