2. adventná nedeľa 2023

Dnes sme zapálili druhú sviecu na adventnom venci. Možno už niektorí rozmýšľate, čo budete piecť na Vianoce. Inšpiráciu nájdete aj v knihách z nášho fondu.