80. výročie vydania knihy Malý princ

6. apríla 1943 bola vydaná jedna z najznámejších a najobľúbenejších kníh MALÝ PRINC.
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944) napísal svoje najslávnejšie dielo v americkom exile počas zimných mesiacov 1942/43. Malý princ je rozprávka pre dospelých, ktorú čítajú aj deti. Človek po nej siahne najmenej dvakrát v živote. Raz ako dieťa, druhý raz ako dospelý.
My sme si jednu z mnohých krásnych myšlienok z tejto knihy zhmotnili na laserovej gravírovačke.

Loading