Medzinárodný deň Rómov vo Vranove nad Topľou

 

Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla pri príležitosti výročia prvého celosvetového stretnutia rómskych predstaviteľov v Orpingtone pri Londýne v roku 1971.

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti Občianske združenie Korálky, v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou, pripravili viaceré podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevencie diskriminácie a upozornením na problémy, ktorým v Európe čelia.

Medzinárodný deň Rómov oslávime počas troch dní, v dňoch od 12. – 14. apríla 2023. Keďže tento rok pripadá 8. apríl na Veľkú noc, rozhodli sme sa tento významný deň osláviť vo veľkom štýle. Zameriavame sa na pozitívne vzory úspešných umelcov a poukazujeme na cestu umenia, hudby, spevu a praktických činností, v snahe oživiť rómsku kultúru a rómsky jazyk vo Vranove nad Topľou a v jeho okolí. Projektom „Džives?/Žiješ?“ chceme zachovať identitu Rómov cez mladšiu generáciu, a tým aj rómsku kultúru cez dlhodobé aktivity s rómskou mládežou, taktiež zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity, najmä pre rómsku mládež, ale aj pre dospelých s osobnosťami kultúrneho života a odborníkmi z rôznych umeleckých oblastí.

V stredu 12. apríla o 09.00 h odštartujeme oslavu dňa Rómov slovami Sikav ma oda, v preklade nauč ma to, čo predstavuje krajčírsku dielňu a workshop profesionálnej krajčírky, pani Anky Kaščákovej, ktorá poukáže na dôležitosť krajčírskeho remesla a naučí všetky šikovné ruky základy šitia na šijacom stroji. Pokračovať budeme o 13.00 h kreatívnym workshopom v dielni Makerspace, ktorý sa uskutoční pod vedením informatika a lektora 3D technológií, Bc. Matúša Novotného.

Štvrtok 13. apríla o 10.00 h začneme veľkolepým programom Džiješ?/Žiješ?, v ktorom vystúpi huslistka, speváčka a vnučka Jána Berkyho Mrenicu, Barbora Botošová, ktorá bude dotvárať hudobnú zložku programu. Literárnu časť programu zavŕši moderátor a spisovateľ Roman Goroľ, ktorý nám vo svojom medailóne predstaví autorskú tvorbu a poukáže na dôležitosť literatúry v živote človeka. Štvrtkový program zakončíme Fanky zábavou o 10.00 h v ZŠ Čaklov, v ktorej sa predstaví Rómska tanečná škola Terňa a naučí žiakov základné prvky klasických, ale aj moderných tancov.

Piatok 14. apríl sa ponesie temperamentnou témou, Bašaviben alebo zábavou, v ktorej predstavíme v tanečnom workshope lektorku tanca, Ing. Martinu Rusnákovu, ktorá v stredu o 09.00 h roztancuje všetky deti. Piatkovým programom sikav ma oda II. – nauč ma to o 10.00 h zakončíme oslavy Medzinárodného dňa Rómov rezbárskym workshopom rezbára a umelca Milana Krajňáka, ktorý odprezentuje svoju tvorbu a ponúkne možnosť vytvoriť si vlastné výrobky z dreva.

Pevne veríme, že spoločným úsilím prispejeme k inklúzii a oslávime Medzinárodný deň Rómov so všetkými priaznivcami kultúry. Inklúzia je cesta, nebojme sa na ňu vkročiť a putovať ňou bez predsudkov a s láskou.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Vďaka projektu ponúkame deťom a mládeži  možnosť uplatnenia sa v bežnom živote, a zároveň im môžeme predstaviť úspešné rómske vzory, pretože vzdelávanie je nevyhnutné, najmä v oblasti života Rómov.

 

Loading