Červená čiapočka na Spojenej škole Budovateľskej

Dnes (12.4.2023) sme navštívili Spojenú školu Budovateľskú 1309 vo Vranove nad Topľou. Žiakom sme zahrali divadielko o Červenej Čiapočke a zapojili sme doňho aj žiakov školy. Divadielku predchádzali literárne hry, kde si žiaci prostredníctvom úryvkov z rozprávok osviežili svoju pamäť. Na záver nás žiaci odmenili krásnym potleskom a potešili nás svojim spevom.

Loading