Medzinárodný deň Rómov 2023 – Barbora Botošová a Roman Goroľ

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry.
Pri tejto príležitosti Občianske združenie Korálky, v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou, pripravili viaceré podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevencie diskriminácie a upozornením na problémy, ktorým v Európe čelia.
Dnes (13.3.2023) sme privítali v Hornozemplínskej knižnci vo Vranove nad Topľou hudobníčku, huslistku a skladateľku, Barboru Botošovú a moderátora, spisovateľa a redaktora RTVS, Romana Goroľa.
Počas besedy nám priblížili svoj život, predstavili svoju tvorbu, zaspomínali na študentské časy, no najmä sme sa zamerali na búranie predsudkov. Našou snahou bolo predstaviť pozitívne rómske vzory, úspešných umelcov, a poukázať tak na cestu umenia, hudby, spevu a praktických činností, v snahe oživiť rómsku kultúru a rómsky jazyk vo Vranove nad Topľou a jeho okolí. Je dôležité prepájať kultúry a spoznávať sa navzájom. Príjemné stretnutie je obohatením pre všetkých a človeku skrášli deň milým slovom, úsmevom a priateľskými radami.
Ďakujeme našim hosťom, že prijali pozvanie, a dotvorili tak dokonalú oslavu Medzinárodného dňa Rómov u nás, v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Ďakujeme.

Loading