„Aby pamäť nestarla….“

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

„Aby pamäť nestarla….“ (2022)

Súčasťou nášho životného štýlu je starostlivosť o telo. Tak ako trénujeme telo, treba trénovať aj mozog.  Čím viac informácií budeme ukladať do pamäti, tým viac budeme mozog trénovať, aaaale musíme to robiť tým správnym spôsobom.

Projektom  názvom Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo sme nadviazali na jeho realizáciu v uplynulých rokoch. Dôvodom na jeho realizáciu bol vysoký záujem o neformálne vzdelávanie ľudí, ktorí majú problémy s pamäťou a ich rodinných príslušníkov.

Odborným garantom projektu bola od začiatku jeho realizácie prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., ktorá vysoko odborne ovplyvňuje realizáciu projektu, ale zároveň aj aktívne vstupuje do každej konferencie.

OZ Korálky Vranov nad Topľou, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj realizovali konferenciu s názvom: “… Aby pamäť nestarla…“  už 11krát, a tentokrát sa konala v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

Hlavný cieľom bolo  motivovať, informovať, odovzdávať skúsenosti, vzdelávať  ľudí,  ktorí majú problémy s pamäťou a ktorí potrebujú kognitívny tréning a systematickú prácu s pamäťou.

Realizáciou projektu sme zvýšili informovanosť o tejto problematike u starších ľudí a ich rodinných príslušníkov. Účastníci mávajú niekedy strach, že nebudú cvičenia zvládať, a tým utrpí ich sebaúcta. Naopak ich prekvapuje to, že cvičenia nielen zvládajú, ale že tréning pamäte môže byť aj zábavný. A tešia sa na každé ďalšie stretnutie.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry  Slovenskej republiky v rámci projektu Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo.