Decembrové knihy sú skvelé s Jozefom Jenčom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 08. decembra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Jozef Jenčo je autorom hravých a veselých ilustrovaných rozprávok pre deti, ale aj dospelých, napísaných vo východoslovenskom dialekte. Jozef Jenčo je režisér, dramatik a autor divadla KĽUD Kladzany. V jeho príbehoch sa môžete dočítať o rôznych zaujímavých a čarovných hlavných postavách, ale aj o krásnych miestach, ktoré si viete sami ľahko predstaviť ponorením sa do príbehu. Vo štvrtok 8. decembra 2022 svoju tvorbu predstavil autor „vichodňarskich rozpravkoch“, Jozef Jenčo, žiakom 4. ročníka Základnej školy Sídlisko II., ktorí si vyskúšali aké je naše východoslovenské nárečie náročné, a zároveň krásne. Vianočné „darunky“ môžu byť aj kreatívne, veselé, ak sú napísané v našom rodnom, východoslovenskom, nárečí. Sme radi, že máme vo vranovskom okrese takýchto talentovaných a kreatívnych ľudí. Pán Jenčo je toho skvelým príkladom. Prajeme ešte veľa úspešných workshopov a mnoho tvorivých nápadov.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

#eeagrants