Divadlo KĽUD čítalo všetkým deťom vianočné rozprávky

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pre Vás uskutočnila podujatie Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 08. decembra 2022 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Knižná publikácia Vjanočne Vichodňarske Rozravočki sú prekrásne ilustrované rozprávky plné vtipu, hravosti a vianočnej atmosféry pre deti i vyspelých dospelých napísané vo východoslovenskom dialekte od režiséra, dramatika a autora divadla KĽUD Kladzany Jozefa Jenča. Ak chcete vedieť, ako chutí vianočný perník s „D“ v strede, ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24.decembra ráno, ako vyzerajú Vianoce v pekle, prípadne, čo všetko musí prežiť vianočný anjel, keď príde na Zem príliš skoro, tak navštívte 8. decembra Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou a budete mať Vianoce hocikedy a hocikde. A poniektorí z nej dokonca naberú múdrosť na celý jeden rok dopredu.

Herci z Divadla KĽUD zahrali vianočné rozprávky pre žiakov ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou vo štvrtok 8. decembra 2022 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Ako chutí perník s písmenom D uprostred? Ako chodili vinšovať líška, medveď a vlk počas Vianoc? Všetky tieto zaujímavé rozprávky si vypočuli účastníci workshopu v našom východoslovenskom dialekte. Ďakujeme hercom Divadla KĽUD za príjemné spestrenie blížiacich sa vianočných sviatkov a za možnosť nahliadnuť do divadelného sveta v našom okrese.

#eeagrants