Aby pamäť nestarla…

OZ Korálky, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou „Aby pamäť nestarla“

Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

PAMAT_2021_Program

PAMAT_2021_Pokyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading