Čo ženy pamätajú a muži zabúdajú

OZ Korálky Vranov, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj

pozývajú študentov stredných škôl na tréning pamäti s certifikovanou trénerkou

III. stupňa Janou Vejsadovou,

  6.9.2021 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

 

 

Loading