„Aj kroniky a knihy sú prameňom poznania našej histórie.“

Viete, kto boli vaši predkovia?

Máte za sebou desiatky a stovky hodín pátrania po minulosti. Predkov máte preštudovaných odpredu, odzadu. Pôvod priezviska ste vystopovali až na polárny kruh. Čo ďalej? Aby sa to uchovalo pre budúce generácie. Najlepším riešením je napísanie rodinnej kroniky.

Rodinná kronika Vám pomôže zaznamenať udalosti celého Vášho života. Pomôže Vám zachytiť výnimočné okamihy, na ktoré nechcete zabudnúť – ľudí, ktorých ste milovali; priateľov, ktorých ste mali; miesta, ktoré ste navštívili; nádherné okamihy, ktoré ste so svojimi blízkymi zažili. Rodinná kronika zostane spomienkou pre ďalšie Vaše rodinné generácie. Stane sa pre Vašich potomkov zdrojom životnej múdrosti a inšpirácie, z ktorej budú môcť čerpať vo svojich životoch aj oni sami. Kronika sa stane domovom pre všetky dôležité veci, fakty, udalosti, okamihy, city a pocity, ktoré sa udiali vo vašom živote.

Workshopy a školenia na tvorbu rodinných kroník realizujeme v rámci komunitných aktivít nielen pre seniorov ale aj pre všetkých, ktorých zaujíma daná téma.

V rámci projektu Komunitná knižnica  sme  v roku 2018 usporiadali workshop s lektorkou Mgr. Agátou Krupovou a kronikárom Ing. Mikulášom Majerčinom z Vranova n. T.,  a priblížili možnosti spracovania údajov do rodinných kroník a ich dôležitosť.

Projekt Spája nás minulosť i prítomnosť, ktorý sme realizovali v minulom roku (2019), oslovil širokú verejnosť regiónu Vranov nad Topľou. Bol prínosom pre seniorov a ich rodinných príslušníkov, ktorých sme zmotivovali k novým aktivitám. Darí sa nám spájať generácie starších a mladých a vytvoriť medzigeneračné stretnutia.

Hornozemplínska knižnica pokračuje aj v roku 2020 v realizovaní prednášok a workshopov zameraných na aktivizovanie seniorov a ich rodiny cez rodinné kroniky a tvorbu rodokmeňov.

Naším cieľom je pokračovať v sérii genealogických aktivít pre verejnosť, posunúť sa od tvorby rodinnej kroniky k tvorbe rodokmeňa a usmerňovať ľudí, ako na to. Ako jediná regionálna knižnica v PSK sa tejto téme  systematicky venujeme.

Prečo písať rodinnú kroniku?

Zachytáva najdôležitejšie udalosti, tradície a rituály rodiny, môže byť pripomienkou nielen toho, čo sme zažili ako rodina, ale aj akýmsi mementom tejto doby, to nad čím raz budeme uvažovať ako o staromódnom, či dokonca tradičnom. Je to výborný rodinný artikel, s ktorým sa dá pobaviť a pospomínať napr. rodinných oslavách.

 Rodinná kronika je kniha, ku ktorej sa budete vracať stále a jej tvorenie Vám bude robiť radosť. Rodinná kronika života je ako poklad, ktorý môžeme vytvoriť a odovzdať svojim najbližším, ale aj tým, ktorí nás nestihnú spoznať. Je to kus dedičstva, ktoré sa bude dediť z generácie na generáciu.

 Už teraz sa tešíme sa na všetkých účastníkov. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 075/4464468, alebo mailom na: marketing@kniznicavranov.sk