Crazy foto s knihou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyhlasuje od 15.6.2020 do 31.8.2020 letnú súťaž „Crazy foto s knihou“ z vranovského regiónu. Priatelia knižnice majú možnosť v rámci výletov po vranovskom regióne nielen spoznávať krásy prírody či historické pamiatky, ale aj možnosť vytvoriť si spomienku vo forme zaujímavej fotografie, ktorú môžu zaslať na e-mail: dospele.odd@kniznicavranov.sk a získať knižnú cenu.

Podmienky súťaže: meno a priezvisko, popis fotografie (miesto a zaujímavý popis), vek nad 15, kontakt.