Ako ďalej v obecnej knižnici

7.3.2024 sa  v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou uskutočnilo stretnutie knihovníčok/knihovníkov obecných knižníc z okresu Vranov nad Topľou.

Stretnutie otvorila pani riaditeľka Mgr. Danka Molčanová a pokračoval programom:

  • Tvorba projektov cez FPU, otvorené výzvy
  • Metodika obecných knižníc
  • Kult za rok 2023
  • Diskusia
  • Záver

Hornozemplínska knižnica verí, že sa knižniciam podarí opäť naštartovať činnosť vo svojich knižniciach, a spoluprácu na úrovni metodickej, ale aj spoluprácu medzi obecnými knižnicami navzájom, aby pozdvihli čitateľskú úroveň aj medzi obyvateľmi menších obcí.