Týždeň mozgu 2024

Týždeň mozgu začína už v pondelok 11. marca 2024. Oslávte ho spolu s nami!
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Týždeň mozgu pripadne tento rok na 11.-15.marca 2024. Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky Vranov sa do tejto aktivity zapája po 13krát. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, ale aj upozorniť na možné ochorenia mozgu. Veríme, že táto naša aktivita nájde odozvu u verejnosti a tým prehĺbi povedomie o dôležitosti našej práce v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
Poznáte základné DESATORO PRE MOZOG?
Čo mozgu pomáha:
🧠Udržiavať ho v aktivite. Akákoľvek aktivita mu prospieva – komunikácia, sociálne vzťahy, literatúra, nové podnety, kultúra, umenie, pestovanie koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích jazykov.
🧠Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže vekom znižovať. Preto ju treba stále trénovať a udržiavať v aktivite. Dôležité je používať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu.
🧠Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa energie. Dôležitá je zdravá a vyvážená strava. Vhodným príkladom je stredomorská strava zahŕňajúca zeleninu, ovocie, olivový olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, vajíčka, mliečne výrobky, mäso. Dôležité je redukovať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny B sú dopingom pre celý nervový systém.
🧠Dostatok tekutín – ak je telo zásobené tekutinami, mozog je dostatočne prekrvený a nervové bunky navzájom dobre komunikujú.
🧠Kvalitný spánok – chronický nedostatok spánku poškodzuje pamäť a narúša koncentráciu.
🧠Pravidelná fyzická aktivita – pohybom sa zvyšuje mozgová výkonnosť. Ideálny je pohyb na čerstvom vzduchu.
🧠Pravidelný oddych počas dňa – krátke prestávky (mikroprestávky, 5- až 10-minútové) počas dňa zmierňujú únavu – pohľad z okna, chôdza po schodoch, hlboké dýchanie, krátka meditácia.
🧠Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za týždeň. Podporuje psychické aj fyzické zdravie.
🧠Používať informačné a komunikačné technológie len v najnutnejšej miere a nenechať ich zbytočne zapnuté.
🧠Určiť si vo svojom byte aj pracovnom prostredí zóny bez akýchkoľvek technológií.