Aktivity knižnice počas obmedzenia COVID-19

Knižnice sú miestom, kde ľudia hľadajú vedomosti, kultúru, kde sa ľudia stretávajú, vzdelávajú, študujú, relaxujú… Keďže v tomto čase sa tieto sociálne kontakty nemôžu realizovať, prichádzajú knižnice k svojim čitateľom a verejnosti až domov.

Prostredníctvom nových informácií, úloh, súťaží, hádaniek a knižných výziev chcú byť pri svojich čitateľoch v ich mobilných aplikáciách či weboch. Vranovská knižnica reaguje na novodobé technologické vymoženosti – internet a elektronické médiá, poskytuje online služby pre širokú verejnosť.

Pre viac informácií odporúčame sledovať  našu novú webovú stránku www.knižnicavranov.sk a knižničný facebook.

Pre čitateľov sme na web stránke uverejnili postup predĺženia výpožičiek online  z domu alebo nám môžu zaslať email s požiadavkou na predĺženie alebo telefonicky zavolať našim knihovníkom. Ďalšou z možností je vrátenie kníh do biblioboxu, ktoré po vybratí čistíme a dezinfikujeme. Počas doby, kedy knižnica nemôže poskytovať služby pre čitateľov, nebudú účtované žiadne poplatky za  upomienky.  

V týchto dňoch sa venujeme aj regionálnej knižničnej oblasti, regionálnym osobnostiam a publikáciám našich domácich autorov. Usilujeme sa, aby tie, ktoré máme uložené  v archívnom fonde, mohli byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa tejto tematike venujú. Skenujeme regionálne dokumenty a postupne ich uverejňujeme s anotáciou na web knižnice  v záložke “O regióne“, dopĺňame a priebežne aktualizujeme aj slovník regionálnych osobností.

Pripravujeme projekty do FPU, aby sme mohli v lete nakúpiť pre vás nové knihy a v jeseni realizovať kvalitné, kreatívne vzdelávacie podujatia, pre deti a mládež, ich rodičov a starých rodičov a zmodernizovať priestory knižnice.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou má vytvorený Makerspace priestor, ktorý sa v tomto karanténnom období snaží účelne využiť. V rámci starostlivosti o vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov šijeme ochranné rúška. Vytlačili sme niekoľko kusov ochranných štítov, štyri z nich sme darovali Vranovskej nemocnici. Vytlačenie jedného setu trvá v našich podmienkach 4,5 hodiny.

Makerspace je niečo ako miestnosť nápadov, možnosť realizácie, kde sa môžete naučiť používať rôzne elektronické zariadenia, rôzne aktivity, hry a úlohy, ktoré si nikde inde nemôžete vyskúšať.

Viete si predstaviť ako funguje 3D tlač? Čo všetko taká technológia dokáže? Máme v knižnici najmodernejšiu 3D tlačiareň a tá tiež momentálne pracuje na plné obrátky.

Zapojili sme sa do aktivít „Týždňa mozgu“. Je to celosvetová kampaň organizovaná od roku 1996 v 61 krajinách sveta, konajú sa tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

Náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu a tlaku. Mozgová plasticita vekom klesá. Vyžaduje sa od nás zvyšovanie kvalifikácie, lepšia schopnosť pamätať si staré a prijímať nové informácie. Netrénovaná pamäť zlyháva, podobne ako svaly.

Najlepšie je ju stále trénovať, tu môžete nájsť úlohy na jej precvičovanie:

https://kniznicavranov.sk/tyzden-mozgu

Na web stránke knižnice pravidelne zverejňujeme, dopĺňame úlohy, hádanky a kvízy, ktoré naši čitatelia, ale aj široká verejnosť môžu vyriešiť, lúštiť len tak pre radosť alebo v záujme samovzdelávania. Pre deti sme zatiaľ pripravili a zverejnili tieto kvízy:

Z rozprávky do rozprávky cez hádanky, Z ríše zvierat II., Z ríše zvierat I., Z rozprávky do rozprávky I., Spoznáš knihu podľa citátu? II., Spoznáš knihu podľa citátu?, Pre skutočných milovníkov kníh, Si literárny maniak? Ako dobre poznáš našu knižnicu?, Poznáš Hansa Christiana Andersena?

Pri príležitosti 200. výročia narodenia štúrovského básnika Andreja Sládkoviča si aj naša knižnica pre vás pripravila súťažný kvíz o hodnotné vstupenky do „Banky lásky“,

https://kniznicavranov.sk/sutaz-o-vstupenky-do-banky-lasky. Súťaž prebieha do 15. 5. 2020.

Výherca súťaže získa vstupenky do Banky lásky v Banskej Štiavnici. V pondelok 18. 5. 2020 žrebujeme víťaza tejto aktivity.

Keďže mesto Vranov nad Topľou oslavuje v tomto roku 750. výročie prvej písomnej zmienky, tak sme pre našich čitateľov pripravili kvíz o histórii nášho mesta.

Stretnutia Book Clubu s mládežou naďalej pretrvávajú prostredníctvom videohovorov cez sociálne siete. Udržiavame nie len kontakt, ale ja pozitívnu náladu a tešíme sa na skoré stretnutie v knižnici.

A načo sa môžete ešte tešiť? Pripravujeme pre záujemcov geografický kvíz, kvízy z enviromentálnej oblasti, čakajú nás aj kvízy z oblasti literatúry, etnografie, vedy a techniky, ale aj z iných oblastí nášho života. Zverejníme nové kvízy pre stredoškolákov, týkajúce sa matematiky, spoznávania slovenských spisovateľov na https://kniznicavranov.sk/kviz-pre-radost. Pre víťazov súťaží sú pripravené zaujímavé knižné ceny.

Keďže nás čakajú veľkonočné sviatky, ich zvyky a tradície, tak sme sa vám ich rozhodli priblížiť formou prezentácie, ktorá je dostupná na webovej stránke a facebooku knižnice.

Taktiež sme v rámci apríla – mesiaca lesov pripravili ponuku literatúry s lesnou tematikou, ktorú by sme radi odporučili na čítanie.

Odporúčaná literatúra knižnice pre žiakov na čítanie v škole je vo forme prezentácií, z ktorých jedna obsahuje knihy určené pre najmenších čitateľov, druhá pre deti mladšieho školského veku a prezentácia náučnej literatúry pre deti a mládež. Odporúčaná literatúra je doplnená krátkou anotáciou /obsahom/ a obálkami kníh.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlasujú od 3. apríla 2020 8. ročník  celoslovenskej súťaže o najlepšiu komiksovú prácu s názvom KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU. Táto obľúbená súťaž je určená žiakom a študentom vo veku 9 – 18 rokov. Práce budú hodnotené v jednotlivých vekových kategóriách a dôraz sa kladie na originalitu a rôznorodosť  komiksov. Súčasťou je výstava víťazných komiksových prác v priestoroch knižnice. Zasielanie  prác do súťaže je možné do 15. septembra 2020 vo formáte max. A3. Kontakt: Mgr. Viera Zálepová, dospele.odd@kniznicavranov.sk, č.t. 057/4464468 kl.102.

Deti a mládež sa môžu opäť realizovať v regionálnej literárno-výtvarnej súťaži Čítačka s písačkou a to vytvorením vlastných príbehov alebo básní a výtvarných prác.

Regionálna súťaž, ktorú knižnica organizuje už 19 rokov o najkrajšiu literárnu alebo výtvarnú prácu je určená pre deti od 7 do 15 rokov. Súťaž pozostáva z literárnej a výtvarnej časti. Žáner a téma literárnych prác je podľa vlastného výberu. Cení sa originalita práce, spracovanie témy. Práce musia obsahovať: meno a priezvisko, triedu, vek, školu. Zasielanie prác je v elektronickej forme.

Pri výtvarných prácach bude téma a technika ľubovoľná, odporúčame formát A3. Práce musia obsahovať: meno a priezvisko, triedu, vek, školu. Práce prosíme zasielať poštou.

Termín uzávierky literárnych a výtvarných prác je 15. júna 2020. Kontakt: Mgr. Katarína Ondovčáková, email: detske.odd@kniznicavranov.sk, č. t. 057/4464468 kl. 103.

Adresa: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Oddelenie pre deti a mládež

M. R. Štefánika 875/200

093 01  Vranov nad Topľou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou z dôvodu prevencie rozšírenia ochorenia COVID-19 je pre verejnosť zatvorená.

Okrem spomínaných služieb, ktoré poskytujeme len online,  sa zamestnanci venujú aj  kompletnej dezinfekcii priestorov a kníh.

V mesiacoch apríl, máj plánujeme uskutočniť revíziu knižničného fondu. Knižničný fond Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou má okolo 72 000 knižničných jednotiek. Cieľom revízie knižničného fondu je fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných jednotiek s evidovaným počtom v elektronickom systéme, čím zaktualizujeme súčasný stav.

Aj naďalej budeme pokračovať v kreatívnych  nápadoch nových aktivít pre našich čitateľov,  vďaka moderným technológiám môžeme byť s nimi v neustálej komunikácii.

Veríme, že čoskoro sa opäť všetci budeme osobne stretávať v našej knižnici –  knižnici rodinného typu.

 

 

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka HK