Akvaristický workshop s Ľubošom Demčákom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatia s názvom Teens Day počas jarných prázdnin od pondelka 26. februára do piatka 1. marca 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

V piatok 1. marca 2024 o 10.00 h sme pokračovali s Teens day počas jarných prázdnin. Vášnivý akvarista Ľuboš Demčák najprv porozprával deťom ako funguje knižničné akvárium a kto v ňom býva. Následne si deti vyrobili korytnačky, ktoré im budú pripomínať toto stretnutie.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.