Týždeň slovenských knižníc 2024 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok aktívne zapája už do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého mottom je: „Každý je iný, spoločne sme silní….“ TSK uskutoční od 4. – 10. marca 2024 pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Týždňom slovenských knižníc štartuje mesiac, ktorý je zameraný na knihy a čítanie.

Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom, pracujú s témami ako prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám. Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na knihy, pretože knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity. Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Aj keď sú knihy v súčasnej dobe potláčané používaním tabletov a moderných technológií, napriek tomu by mali byť súčasťou domácností.

Hornozemplínska knižnica pripravuje rozmanité spektrum aktivít a podujatí pre rôzne vekové kategórie a komunity ľudí. Tešiť sa môžete na workshopy, semináre, stretnutia so spisovateľmi… Zároveň vyhlásime nové súťaže v rámci úspešného projektu FPU: Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu a Čítačka s písačkou, ktoré sa každoročne tešia vysokému záujmu a nadobudli už nadregionálny charakter.

V pondelok 4. marca 2024 sa uskutoční slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc spojené s prezentáciou bibliobusov o 10.00 h pred Úradom Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, zároveň aj slávnostné otvorenie TSK o 13.00 h vo výstavných priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu v Bratislave, v rámci ktorých sa otvoria brány slovenských knižníc a týždeň, ktorý je venovaný práve im. Súčasťou podujatia bude aj otvorenie Parlamentnej knižnice v Bratislave.

V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa o 14.00 h presunieme do rozprávok a knižného sveta v podobe súťaže – Kráľ detských čitateľov. Titul získava najodvážnejší a najsčítanejší adept z radu čitateľov Hornozemplínskej knižnice. Kráľ sa zúčastňuje počas celého roka aktivít knižnice a reprezentuje ju aj na celoslovenskom sneme kráľov čitateľov. Otázku dôležitosti duševného zdravia prinesieme o 15.30 h s Klubom Nezábudka a Ligou za duševné zdravie SR, ktoré pripravujú pravidelné stretnutia s ľuďmi, ktorí sa chcú aktívne venovať svojmu duševnému zdraviu a zotaveniu. Psychické zdravie človeka je veľmi dôležité a mali by sme mu venovať dostatok času, preto na to nesmieme zabúdať a starať sa oň.

V utorok 5. marca 2024 sa o 10.00 h ocitne knižničný priestor v podmorskom svete so spisovateľkou Andreou Gregušovou na literárnom workshope Veľryba Gréta – Ako chrániť oceány pred znečistením. Pokračovať budeme historickým workshopom s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom o 10.00 h s názvom Odkaz štúrovskej generácie. Druhý deň TSK 2024 zakončíme tréningom pamäti pre seniorov, kde sa v rámci vzdelávania dospelých Erasmus + predstavia knihovníčky Jana Bajerová a Gabriela Vocásková z ČR, Lysá nad Labem. Pomocou tabletov pripravia tréning pamäti na tabletoch pre seniorov a dospelých.

Uprostred TSK sa v stredu 6. marca 2024 o 08. 30 h a 10.30 h s Divadlom Kaukliar pozrieme na divadelný workshop „O vlkovi, ktorý vypadol z knižky“. Divadlo Kaukliar slávnostne pasuje za čitateľov Hornozemplínskej knižnice 320 prvákov vranovských škôl. Popoludní o 14.00 h sa uskutoční čítanie v rámci kampane JE NÁS POČUŤ! tradične-netradične pod gaštanom pred vranovskou knižnicou. „V jeden deň a v jednu hodinu budeme spolu čítať verejnosti – knižnice malé aj veľké, v obci či v meste“, pretože Je nás počuť.

Štvrtkový deň TSK 7. marca 2024 otvoríme Rockovou poéziou Martina Sarvaša na cestách 2024 o 10.00 h literárno-hudobným workshopom. Martin Sarvaš je považovaný za jedného z najvýznamnejších rockových textárov, ale aj úspešného človeka v oblasti hudobného divadla. Trinásta hodina bude patriť pracovníkom obecných knižníc vranovského regiónu, pre ktorých v rámci metodickej pôsobnosti pripravujeme seminár AKO ĎALEJ V OBECNEJ KNIŽNICI. Hlavným bodom stretnutia je prezentácia grantovej schémy Fondu na podporu umenia (FPU), v rámci ktorej obecné knižnice úspešne získavajú finančné zdroje na nákup kníh a zariadenie knižníc. V tejto súvislosti sa na seminári predstavia možnosti ako postupovať pri získavaní zdrojov.

Posledný deň osláv TSK piatok 8. marca 2024 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou o 10.00 h ponúkneme „#Knižnica“, online svet a jeho nástrahy – dezinformácie a hoaxy pre všetkých „online“ ľudí, ktorých zaujíma svet technológií a digitalizácie.

Popoludní v knižnici prinesie o 14.00 h tvorivý workshop v miestnosti Makerspace pri príležitosti Medzinárodného dňa žien s názvom Láska je dar. Ako si vytvoriť 3D ružu pre svoju mamku, babku, sestru alebo priateľku? V priestoroch Makerspace môžete upustiť uzdu svojej fantázii a pripraviť 3D darček pre svoje vzácne ženy vo svojom okolí. Pri tejto milej príležitosti venujeme 3D záložky všetkým čitateľkám vranovskej knižnice, ktoré v tento deň navštívia knižnicu.

Tradičnými, aj netradičnými podujatiami na podporu čítania máme zaplnený celý marec – mesiac knihy. Pre nových čitateľov knižnice je pripravené členské na jeden kalendárny rok vo výške 0,10 € počas celého mesiaca v marci.

Knižnica poteší čitateľov aj očakávanou Jarnou burzou kníh. Tak môžeme spoločne knihám vdýchnuť nový život.

Novinkou TSK sú audioknihy, ako nová knižničná služba pre čitateľov – čítaj ihneď, kdekoľvek a kedykoľvek.

Radi vás privítame počas celého mesiaca marec, ale aj roka 2024, pretože Hornozemplínska knižnica je tu pre všetkých.

Mgr. Danka Molčanová

riaditeľka knižnice