Anton Bernolák – prvý úspešný kodifikátor spisovnej slovenčiny

15. januára si pripomíname 210. výročie úmrtia Antona Bernoláka, ktorý vošiel do dejín slovenského národa ako jedna z najpoprednejších osobností, ktorej Slováci vďačia za prvé vypracovanie normy spisovného jazyka. Významnou zásluhou tohto uvedomelého slovenského katolíckeho kňaza bola aj jeho organizačná činnosť, ktorou okolo seba zoskupil početnú družinu zapálených spolupracovníkov, literátov, ľudovýchovných a osvetových pracovníkov predovšetkým z radov katolíckeho duchovenstva a vytvoril tak široko rozvetvenú organizáciu Slovenské učené tovarišstvo. Bernolák uplatnil zásadu, že slovenská spisovná reč má čo najdôslednejšie vychádzať z jazyka a výslovnosti ľudu.

Najvýznamnejšie diela:

1790 – Grammatica Slavica, prvá normotvorná gramatika slovenského jazyka (Bratislava); bola taká významná, že v roku 1817 vyšla v nemeckom preklade

1825 / 1827 – Slowár Slowenskí, Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, 6-dielny slovník, ktorý mal byť normotvornou príručkou slovnej zásoby (vydal ho až kanonik Juraj Palkovič v Budíne po Bernolákovej smrti)

Hornozemplínska knižnica si pri príležitosti 210. výročia úmrtia Antona Bernoláka pripravila pre čitateľov literárny kvíz vo forme zaujímavých otázok a výstavu kníh z fondu knižnice.

Svoje vedomosti o spisovateľovi si môžete preveriť v našom kvíze.