Našli ste si už svoju povesť?

Už ste si našli svoju povesť na regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského? Nezabudnite, že návratky sa posielajú do 20. januára?