Ateliér duše 2022 – pozvánka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou už tradične v jeseni realizuje pre dospelých čitateľov nesúťažnú prehliadku vlastnej tvorby a prednesu poézie a prózy pod názvom Ateliér duše.
Tento 11. ročník sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 o 14.00 hod. Príležitosť predniesť ukážky vlastných literárnych prác, verše či úryvky próz obľúbených autorov má každý, kto má rád tento žáner umenia. Tešíme sa na Vás.