Návšteva žiakov Spojenej školy internátnej

V znamení jesenných farieb sa dnes 22.septembra 2022 niesla aj rozprávka pre žiakov Spojenej školy
internátnej vo Vranove nad Topľou. Deťom, ale aj pedagógom sme názorne predviedli 3D tlačiareň
FABLABIK. Tá aktuálne dotvárala jesenný príbeh o zvieratkách a priateľstve v podobe záložky v tvare
jabĺčka, ktoré si deti mohli aj odniesť.