Ateliér duše 2023

Október je mesiacom spomienok a pripomienky toho najvzácnejšieho – života. Život, ktorý má každý človek sám vo svojich rukách a je tvorcom svojej budúcnosti, svojich snov. Mesiac úcty k starším je poďakovaním ľuďom, ktorí nás vychovali, venovali nám svoj čas, a ktorí dokázali ochrániť nevinné detské duše pred svetom, častokrát veľkým, novým a nepoznaným.
OZ Korálky Vranov nad Topľou, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú na 12. ročník prehliadky umeleckého prednesu textu a vlastnej tvorby s názvom Ateliér duše.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou už po dvanástykrát pripravila prehliadku umeleckého prednesu poézie a prózy, ktorý odzrkadľuje život človeka v premenách času. Ateliér duše je nesúťažnou prehliadkou umeleckého prednesu textu alebo vlastnej tvorby.

Podujatie sa uskutoční v pondelok 02. 10. 2023 o 14. h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. V prípade záujmu o prednes sa môžete nahlásiť do piatka 29. 9. 2023 na oddelení pre dospelých čitateľov, prípadne emailom na adrese dospele.odd@kniznicavranov.sk alebo telefonicky na čísle 057/4464468.

Tešíme sa na Vás.