Návšteva z Nórskej knižnice

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 privítala knihovníkov z nórskej partnerskej knižnice – Deichman Tøyen Bibliotek, a to pána riaditeľa Reinerta Mithassela so svojimi 2 kolegyňami.

Knihovníci vranovskej knižnice navštívili Oslo a jeho knižnice v decembri 2022. Tento týždeň sme na oplátku privítali Nórov my v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Ukázali sme im aktuálne priestory, v ktorých sídli knižnica a ukázali im vizualizáciu novej budovy. Vďaka vzájomným stretnutiam a skúsenostiam sa nám podarí vytvoriť modernú multifunkčnú sálu pre deti a mládež na vysokej úrovni v zrekonštruovanej budove na Sídlisku 1. mája 74, ktorá bude poskytovať služby pre návštevníkov Multifunkčného centra 4.0. Samozrejme, že sme ich zobrali aj na výlet k nášmu slovenskému moru – Domaši. Program pokračoval v Knižnici pre mládež mesta Košice a Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. Našim zahraničným hosťom sa v knižniciach veľmi páčilo. Zaujali ich priestory, ale aj vrúcne prijatie zo strany knihovníkov. Takisto ich nadchla architektúra historických miest a príroda v tejto oblasti. Ďakujeme veľmi pekne knižniciam za spoluprácu.