Beseda s Romanom Goroľom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pre Vás uskutočnila podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Roman Goroľ nám predstavil svoju tvorbu, svoje pôsobenie – ako profesijné, tak aj rodinné. Je skvelým príkladom pre nás všetkých – vydal básnickú zbierku, je redaktorom RTVS, Romano nevo ľil, spolupracuje so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove na prekladoch kníh či jednotlivých diel. Pán Goroľ je majstrom slova. Ďakujeme za jeho tvorbu a prajeme mu veľa síl, veľa tvorivých nápadov a zaujímavých udalostí.
Podujatie sa uskutočnilo v utorok 25. októbra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.