Keď čítanie nebolí

Na zaujímavom seminári „Keď čítanie nebolí“ si dnes (26.10.2022) učiteľky slovenského jazyka precvičili rôzne interaktívne hry, ktoré využijú na hodinách slovenčiny. Ďakujeme lektorom z OZ Edusteps, ktorí nám ukázali, že vzdelávanie je cesta k cieľu aj netradičnou hravou formou. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.