Benefit pre darcov krvi

Benefit pre darcov krvi
16. júna 2020 kniznica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj ponúkajú darcom krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľmi Kňazovického medaily na Slovensku ROČNÉ ZÁPISNÉ za 0,1€. Benefit možno využiť po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje status mnohonásobného darcu krvi.

 

 

Instagram