BIV so žiakmi 1. ročníka Obchodnej akadémie

V rámci Bibliograficko – informatickej výchovy študenti 1. ročníka Obchodnej akadémie získali v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vedomosti z oblasti knihovníctva a fungovania knižnice. Naučili sa, čo znamená absenčná výpožička, rešerš, bibliografia a mnohé ďalšie odborné termíny. Tešíme sa, že všetci prváci sa stali čitateľmi našej knižnice a zároveň pozývame ďalších stredoškolákov.